OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimiz Olağan Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 27.10.2018 Cumartesi günü saat 13.00’da BURFAŞ Gönül Dostları Sofrası Restorant Merinos Park Osmangazi\Bursa adresinde toplanmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gündemle 03.11.2018 Cumartesi günü saat 13.00’da Osmangazi Belediyesi Ördekli Kültür Merkezi Haşim İşcan Cad. Osmangazi\Bursa adresinde toplanmasına, üyelerin Genel Kurul Toplantısı’na facebook sayfası, internet web sitesi duyurularıyla davet edilmesine  toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

 1. Toplantının Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi tarafından açılması
 2. Vefat eden Türk büyükleri ve Engelli hakları savunucularının adına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması
 3. Divan Heyeti’nin seçilmesi
 4. Faaliyet Raporunun Genel Kurula okunması ve görüşülmesi
 5. Kesin Hesap bilançosunun Genel Kurulda okunması görüşülmesi
 6. Denetleme Kurulu raporunun Genel Kurul’a okunması
 7. Yönetim kurulunun genel kurul tarafından ibra edilmesinin oylanması
 8. 3 yıllık tahmini bütçenin görüşülmesi
 9. Kanuni olarak alınması zorunlu olan karar önergelerinin görüşülmesi
 10. Yönetim organlarının ve üst kurul delegelerinin seçimi
 11. Dilek ve temenniler
 12. Kapanış