STK’lara yeni bir bakış

Derneğimiz STK hüvviyetli entellektüel yapıda hukuki tüzel kişiliktir. Tam olarak ne bir dernek ne bir federasyon ne de bir konfederasyondur. Çalışma amaçları doğrultusunda klasik engelli STK’larının dokunmadığı konulara dokunup sorunlara el atıp farklı bir bakış açısıyla kendi penceresinden tespit yapıp çözüm önerileri getirmeye çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda tüm STK’lar ile aynı yakınlıkta veya aynı uzaklıkta ilişki kurmakta ve sürdürmektedir. Engelli STK’lar ile ilişkilerine öncelik vermekte beraber gerçekleştirecekleri projelere önem atfetmektedir. Proje bazlı çalışmalarını kamu yönetimleri, yerel yönetimler ve özel sektör ile birlikte yapmaktadır.