Yönetim Organlarımız

Yönetim kurulu asil

 1. Hasan DUMAN – Başkan
 2. Av. Recep ACAR – Başkan Yard.
 3. Ahmet KESKİN – Genel Sekreter
 4. Gamze ESMER – Mali Sekreter
 5. Kürşat ATICI – Eğitim ve Dış İlişkiler Sekreteri
 6. Saadet VURAL – Teşkilat ve Sosyal İşler Sekreteri
 7. Gürhan ÇOBAN – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri

 

Yönetim kurulu yedek

 1. Muhammed Emin Çekiç
 2. Akın BAY
 3. Esra KARACA
 4. Jale Zeynep BİLGİN
 5. Ferah TUFAN

 

Denetleme kurulu asil

 1. Sevgi BİLMİŞ
 2. Ferzan ALTIN
 3. Umut TURHAN

Denetleme kurulu yedek

 1. Adil TÜRKER
 2. Süheyla AKTAY
 3. Mutlu BALYOZ

ÜST KURUL DELEGE LİSTESİ

 1. Hasan DUMAN
 2. İsmail ALTIN
 3. Gamze ESMER
 4. Kürşat ATICI
 5. Saadet VURAL
 6. Muhammed Emin ÇEKİÇ
 7. Yakup YILMAZ
 8. Akın BAY
 9. Ferzan ALTIN
 10. Sevgi BİLMİŞ